Kitayama Yuu là một em diễn viên múa  xinh đẹp, tài năng, đang trong quá trình tôn luyện, nhưng không ngờ đã bị đồng nghiệp chơi xấu. Em nó đã bị bạn học cùng hiếp dâm tập thể, mặc dù em nó đã cầu xin nhưng bất thành. Cứ thế em nó bi đụ cho tơi tả, nhưng những thế em nó quan hệ nhìn cực thích mắt. Sự dẻo dai của em nó đã được thể hiện rõ trnog bộ phim….