Suzune Kyouka một cô nàng xinh đệp, mới lớn, đi học thì bị bạn bè ức hiếp, nay còn bị cả thầy của mình ức hiếp nữa. Em nó đã bị thầy hiệu trưởng ccuar mình bồ kết hiếp dâm tơi tả sau khi tna học. Bạn bè của em nó đã không bênh thì thôi, lại còn lao vào hiếp dâm cùng luôn mới đáng buồn. Thân hình yếu đuối của em nó, liệu có trụ được mấy hiệp…..