Chồng của Tada Yuka thường xuyên đi làm xa nhà, nên em nó đang cực kỳ nứng. Nhanh chóng em này đã gạ gẫm thành công anh chàng to cao hàng xóm làm tình với mình. Chỉ cần vài đường cơ bản em này đã cóc sự phục vụ của anh chàng kia, rồi cả hai đã thực hiện hành vi tình dục của mình hàng ngày sau đó….